Om Coronaviruset / COVID-19

AREPA överväger löpande myndigheternas rekommendationer:

  • Vi överväger och följer löpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer och myndigheternas riktlinjer enligt Folkhälsomyndighetens hemsida.
  • Alla våra medarbetare blir löpande informerade om situationen.
  • Våran dygnet-runt jourtjänst är i full drift och vi är naturligtvis redo att hjälpa alla kunder!
  • Gällande skadebesiktningar kontaktar vi i förväg alla kunder för att säkerställa, utifall att det finns speciella omständigheter, exempelvis äldre människor och/eller andra förhållanden, där vi ska vara speciellt uppmärksamma.
  • Vid icke-kritiska skador där kunden önskar skjuta på besöket eller skadebesiktningen är vi naturligtvis samarbetsvilliga för att hitta en lösning.
  • Vid kritiska eller akuta skador, till exempel vid driftstopp eller drifttapp, gör vi en bedömning av den konkreta situationen. Om det uppstår förhinder för våran faktiska insats på plats, blir alla berörda parter kontaktade, så att vi kan på bästa sätt hantera och möta era och era eventuella kunders krav och behov.
  • Om ni har ytterligare frågor kring våran hantering av skador, är ni välkomna att kontakta oss för mer information.

Med vänliga hälsningar

AREPA Sverige


Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »