Restoring Confidence in Your Equipment

Select country:

Om AREPA

AREPA Group är en teknisk serviceorganisation med representation i flera europeiska länder.
 
AREPA grundades i Silkeborg 1981 med uppdrag att att erbjuda företag och försäkringsbolag assistans då brand eller vattenskador påverkat teknisk utrustning. Problemet på 70-talet var den ökande användningen av teknik i kombination med den ökande användningen av plastmaterial vilket medförde att det blev en drastisk ökning av korrosionsproblem.
 
Internationellt
Huvudkontoret för AREPA Group ligger i Silkeborg, att bedöma samt reparera skador på teknisk utrustning är fortfarande kärnan i koncernens verksamhet.
I de mer än 30 år som AREPA har funnits har vi fortsatt utbyggnaden av nya center i Europa, med införandet av nya tjänster, dock alla fokuserade på tekniska tjänster. AREPA är idag en koncern bestående av ett antal fristående företag i Danmark, Sverige, Tyskland, Holland, England och Frankrike.
 
Kärnverksamhet
De viktigaste områdena är att bedöma och reparera skador på teknisk utrustning. AREPA är världens mest erkända företag inom skadebedömning och sanering och gruppen har varit invoverad i skador på teknisk utrustning över hela världen. Skador i mer än 60 länder på alla kontinenter har under de senaste 30 åren hanterats av AREPA. Det är AREPA's mål att vara marknadsledande inom branschen.


 

Vill du veta mer?

Kontakt

+ 46 (0) 20202001
info@arepa.se