Försäkring

Insurance Web

Oavsett om skadan beror på naturkatastrof, brand, storm, vatten eller mögel, så förväntar sig dina kunder att du åtgärdar den.

I många fall är en fullständig översyn av utrustningen inte nödvändig. Ett komplett utbyte av utrustningen kräver upplärningstid för att behärska det nya systemet, eventuell uppgradering av alla enheter för kompatibilitet och en väl tilltagen prislapp.

Våra experter arbetar hand i hand med försäkringsbolag och skadereglerare för att säkerställa att den försäkrade snabbt kommer tillbaka i verksamheten. Vi hjälper till med lösningar och arbetar med försäkringsbolag för att ge en fullständig bild av både kort- och långsiktiga lösningar och vad det innebär för slutresultatet. 

Vi erbjuder ett antal tekniska återställningstjänster inklusive:

  • Sanering
  • Bevarande och stabilisering
  • Rent labtest
  • Reparation och återcertifiering
  • Mildrande åtgärder efter skador (såsom brand, vatten, smuts, fysisk påverkan, korrosion)

Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »