Skador

I över 30 år har AREPA erbjudit heltäckande räddnings- och rekonditioneringslösningar genom att kombinera vetenskapligt beprövade processer med branschens största och mest erfarna team av tekniker.

Vi finns tillgängliga världen över, dygnet runt alla dagar i veckan, och återställer teknisk utrustning som har utsatts för brand, sot, damm och korrosion, översvämning, extremt väder, salt, mögel eller oljeläckor. Vi får din verksamhet snabbt på fötter igen, med en säkerhet som gör att du kan känna dig säker på din utrustning.


Brand och sot

Efter en brandskada kan de kemikalier som påförts på utrustningen negativt påverka elektrisk, elektronisk och mekanisk utrustning. Effekterna av denna kontaminering, ibland kallad sekundär skada, kan variera mycket.

 

Kemiska skador

AREPA har stor erfarenhet av att hjälpa kunder avgöra typer och nivåer av kemisk kontaminering på verksamhetskritisk utrustning efter bränder.

 

Korrosion

En av de mest igenkännliga typerna av skador, men en som också är svår att upptäcka med blotta ögat. Påverkad utrustning bör genomgå lämplig kontamineringsanalys och renovering för att upprätthålla produktivitet och säkerhet.

 

Föroreningar

Kontaminering i bostäder och företag efter en katastrof kan utgöra betydande hälso- och miljöutmaningar, inklusive exponering för livshotande faror och kontamineringar som uppstår på grund av fukt och fuktighet, vilket kan ge allvarliga långsiktiga hälsoeffekter.

 

Damm- och pulverskador

AREPAs tekniker är experter på att utvärdera utrustning som har utsatts för damm- och pulverskador. Medan varje projekt är unikt kan användandet av våra beprövade tekniker för bevarande och stabilisering av utrustning, vetenskapliga kontamineringsanalyser, samt sakkunniga torr- och våtreningsprocesser avsevärt minska långsiktiga utrustningsskador, driftavbrott och förlorad produktionstid.

 

Vattenskador

Vattenskador på utrustning är mycket vanliga, men kan också vara mycket komplicerade att mildra såvida inte lämpliga åtgärder vidtas. Snabb respons på att stabilisera elektrisk utrustning korrekt efter att den har blivit utsatt för vatten bör vara högsta prioritet för alla intressenter.

 

Fysisk påverkan

Beroende på typ av utrustning och typ av skada kan fysisk påverkan ge varierande effekter. Det finns ett antal faktorer som AREPAs tekniker betraktar när man bestämmer möjligheten att minska fysisk påverkan på utrustningen.

 

Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »