Föroreningar

Flood Town.Hurricane.Harvey
Skicket på utrustning, maskiner och anläggningar som är förorenade efter översvämning eller vattenexponering kan snabbt försämras, främst beroende på korrosion, om omedelbara åtgärder inte vidtas för att stabilisera utrustningen.

Det är inte ovanligt att utrustningen skulle ha kunnat återställas helt omedelbart efter en skada. Men när omedelbara åtgärder inte vidtas för att skydda utrustningen från pågående skador, kan fortsatt förslitning leda till att utrustningen inte längre kan återställas. I sådana fall kan möjligheten att snabbt återgå till verksamheten gå förlorad eftersom du nu måste utstå potentiellt långa upphandlingsfördröjningar för ny utrustning.

De åtgärder du vidtar under de första timmarna efter en katastrofhändelse för att skydda dina tillgångar från ytterligare skador kan ha en dramatisk inverkan på den totala återställningsperioden för verksamheten. AREPA rekommenderar alltid att brådskande bevarande- och stabiliseringsåtgärder vidtas för berörd utrustning, maskiner och anläggningar så snart som möjligt efter det att en vatten- och föroreningsskada inträffat.


VAD VI GÖR

AREPA är ett av världens ledande företag inom skadeutvärdering och renovering av utrustning. Vi har genomfört projekt i mer än 60 länder över hela världen och våra representanter är alltid tillgängliga dygnet runt för att minimera tidsförluster och säkerställa kontinuitet i verksamheten.

Kort sagt anlitar AREPA några av världens mest erkända industrispecialister för att renovera teknisk utrustning som utsatts för brand och korrosion, översvämningar, extrema väderförhållanden, salt och mögel, oljeläckage, fysisk påverkan samt även damm och sot. Vi erbjuder några viktiga lösningar:


 

DÄR ÄR VI VERKSAMMA

AREPAs varumärkesavtryck grundades i Silkeborg, Danmark för snart 40 år sedan, med verksamhet i Nederländerna, Sverige och Storbritannien. AREPAs europeiska verksamhet, som 2017 förvärvades av Envista Forensics, den globalt ledande leverantören av forensiska konsulttjänster, slogs samman med Envistas välkända renoveringsavdelning, TekPro Global i Nordamerika. Sammantaget har AREPA ett av de största och mest erfarna teamen av renoveringsspecialister inom industrin.


 
"Det har varit en stor upplevelse och ett nöje att arbeta med AREPA-teamet. De aktiviteter som AREPA genomförde hjälpte Hondas motorfabrik att snabbt återuppta en normal produktionsmiljö och återgå till planen. Jag skulle rekommendera dem till varje företag som kräver någon form av återställningslösning."
Andrew Silver, Engine Plant Manager, Honda

Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »