Vindkraftverk och förnybar energi

Wind Turbines And Renewable Energy Web
Varje timme som ett vindkraftverk står stilla innebär betydande förlorad produktivitet och intäkter.

Faktum är att en producent skulle kunna förlora mer än 240 000 kronor under en vecka. Och många gånger utgör sekundärskadorna ett större hot mot turbinen än den primära skadan.

Oavsett om anläggningens driftstopp är en följd av brand, vatten, kemisk kontaminering eller andra miljöfaktorer, har AREPA mer än 35 års erfarenhet av skadeutvärdering, skadekontroll och teknisk återställning av vindkraftverk. AREPAs industriledande riskreducerande tjänster möjliggör att verksamhetsavbrott minimeras och att normal produktion återställs.

Vår kompetens inom energisektorn är omfattande. Vårt team har framgångsrikt lyckats hantera hundratals projekt inom ett brett utbud av fabrikat och modeller i över 60 länder runt om i världen. Skador på vindkraftverk kräver specialiserad expertutbildning och AREPAs projektledare och tekniker är välutbildade och har den nödvändiga utbildningen för att arbeta globalt på land och till sjöss med vindkraftverk.

Sanering och återställning av vindkraftverk

AREPA är världsledande inom den totala återställningen av vindkraftverk efter skador som:

 • Brand, sotskada och korrosion
 • Olje- och kylvätskekontaminering från läckage och spill
 • Översvämning och havsvattenkontaminering
 • Damm (relaterat till brott eller miljö)
 • Andra former av kontaminering, korrosionsutveckling eller skada

Vi erbjuder också ett brett utbud av återställningstjänster för tekniska installationer, inklusive:

 • 24/7 telefonsupport
 • Skadebedömning (kemisk analys, rekommendationer, teknisk support)
 • Platsförberedelse för teknisk återställning
 • Återställning av teknisk utrustning (mekanisk, elektrisk och elektronik)
 • Både på plats och mobila anläggningar och verkstäder
 • Åtkomst via rep
 • Bladreparation och inspektion åtkomlig med hjälp av rep
 • Projektledning

Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »