Vindkraftverk och förnybar energi

Wind Turbines And Renewable Energy Web
Sanering och återställning av vindkraftverk

AREPA är världsledande inom den totala återställningen av vindkraftverk efter skador som:

 

Vi erbjuder också ett brett utbud av återställningstjänster för tekniska installationer, inklusive:

  • 24/7 telefonsupport
  • Skadebedömning (kemisk analys, rekommendationer, teknisk support)
  • Platsförberedelse för teknisk återställning
  • Återställning av teknisk utrustning (mekanisk, elektrisk och elektronik)
  • Både på plats och mobila anläggningar och verkstäder
  • Åtkomst via rep
  • Bladreparation och inspektion åtkomlig med hjälp av rep
  • Projektledning

 

Varje timme som ett vindkraftverk står stilla innebär betydande förlorad produktivitet och intäkter

Faktum är att en producent skulle kunna förlora mer än 240 000 kronor under en vecka. Och många gånger utgör sekundärskadorna ett större hot mot turbinen än den primära skadan.

Oavsett om anläggningens driftstopp är en följd av brand, vatten, kemisk kontaminering eller andra miljöfaktorer, har AREPA mer än 35 års erfarenhet av skadeutvärdering, skadekontroll och teknisk återställning av vindkraftverk. AREPAs industriledande riskreducerande tjänster möjliggör att verksamhetsavbrott minimeras och att normal produktion återställs.

Vår kompetens inom energisektorn är omfattande. Vårt team har framgångsrikt lyckats hantera hundratals projekt inom ett brett utbud av fabrikat och modeller i över 60 länder runt om i världen. Skador på vindkraftverk kräver specialiserad expertutbildning och AREPAs projektledare och tekniker är välutbildade och har den nödvändiga utbildningen för att arbeta globalt på land och till sjöss med vindkraftverk.


VAD VI GÖR

AREPA är ett av världens ledande företag inom skadeutvärdering och renovering av utrustning. Vi har genomfört projekt i mer än 60 länder över hela världen och våra representanter är alltid tillgängliga dygnet runt för att minimera tidsförluster och säkerställa kontinuitet i verksamheten.

Kort sagt anlitar AREPA några av världens mest erkända industrispecialister för att renovera teknisk utrustning som utsatts för brand och korrosion, översvämningar, extrema väderförhållanden, salt och mögel, oljeläckage, fysisk påverkan samt även damm och sot. Vi erbjuder några viktiga lösningar:


 

DÄR ÄR VI VERKSAMMA

AREPAs varumärkesavtryck grundades i Silkeborg, Danmark för snart 40 år sedan, med verksamhet i Nederländerna, Sverige och Storbritannien. AREPAs europeiska verksamhet, som 2017 förvärvades av Envista Forensics, den globalt ledande leverantören av forensiska konsulttjänster, slogs samman med Envistas välkända renoveringsavdelning, TekPro Global i Nordamerika. Sammantaget har AREPA ett av de största och mest erfarna teamen av renoveringsspecialister inom industrin.


 
"Det har varit en stor upplevelse och ett nöje att arbeta med AREPA-teamet. De aktiviteter som AREPA genomförde hjälpte Hondas motorfabrik att snabbt återuppta en normal produktionsmiljö och återgå till planen. Jag skulle rekommendera dem till varje företag som kräver någon form av återställningslösning."
Andrew Silver, Engine Plant Manager, Honda

Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »