Informationsdokument


 
Förväntad livslängd av elektronisk utrustning efter en skada
Företag mer eller mindre alla branscher använder elektrisk och elektronisk utrustning, och ibland drabbas dessa företag av katastrofala skadeförluster. I det fall där teknisk återställning är möjlig efter en olycka (brandrök, vatten, storm), är det av vikt att förstå en rimlig förväntan på återstående livslängd för utrustningen.

 
Katastrofberedskap: Hur gör man för att rädda sin utrustning när man vet att katastrofen kommer
Varje dag är företag beroende av sin utrustning för att klara av sin verksamhet. När utrustningen inte är i drift börjar företag att förlora intäkter – omedelbart. När du vet att katastrofen är på väg finns det flertalet försiktighetsåtgärder du kan ta innan för att minimera skador på din tekniska utrustning.

 
Ultraljudstvätt: Kan denna universallösning fungera för all återställning av elektronisk utrustning?
Ultraljudstvätt är en metod för att avlägsna föroreningar som härstammar från 50-talet. Denna rapport utvärderar i vilken utsträckning en ultraljudstvätt som universallösning kan öka risken under återställning av elektronik i ett försäkringsärende.

 
Stabilisera utrustning efter vattenskador
Vattenskador kan ske i olika former. Från ånga och fukt, till droppar eller helt vattenfyllt, innebär incidenter med vatteninträngning speciella utmaningar för företag och försäkringsbolag. Läs våran lista över sex expertförslag för att stabilisera utrustning som drabbats av vatteninträngning.

 
EFTER COVID-19: Hantera utrustningsskador
Allt eftersom företag världen över startar upp sin produktion efter nedstängningar på grund av COVID-19, är det viktigt att förstå de tekniska utmaningar som kan dyka upp vid uppstarten av produktionen. AREPA erbjuder tjänster för att hjälpa berörda parter att hantera utrustningsskador.

 
EFTER COVID-19: Desinfektion av utrustning
Allt eftersom företag världen över återupptar sin verksamhet efter nedstängningarna på grund av COVID-19, kommer många att vilja säkerställa säkerheten för anställda och kunder genom att desinficera sina arbetsplatser. Om er organisation tillämpar desinfektion av utrustning, är det viktigt att tänka på hur dessa desinfektionsmedel påverkar dessa ytor.

 
EFTER COVID-19: Minska risken för fel på teknisk utrustning och elinstallationer
Allt eftersom företag världen över återupptar sin verksamhet efter nedstängningarna på grund av COVID-19, är det inte bara viktigt att följa ordinarie underhållsrekommendationer, lika viktigt är det att starta upp med hjälp av en detaljerad plan. Detta säkerställer att utrustningen och elinstallationerna driftsätts säkert och att produktionen kan återupptas.

 
Sanering och dekontaminering – att veta skillnaden kan rädda er utrustning och elektronik
”Sanering” och ”dekontaminering” är två termer som ofta används synonymt för att beskriva processen att fysiskt avlägsna smuts, skräp, damm och andra föroreningar från saker. Medan dessa termer kan användas om vart annat, beskriver de i själva verket två mycket olika processer när det kommer till att återställa teknisk utrustning.

 
Stabiliseringsstrategier för utrustning som drabbats av översvämning
Incidenter som avser vattenkontaminering utgör en unik uppsättning utmaningar för företag och försäkringsbolag. Läs vår lista över sex expertförslag för att stabilisera utrustning efter en skada avseende vattenkontaminering.

 
Sekundära skador efter ljusbågsblixtar i vindkraftverk
För hela energiindustrin finns bästa praxis för förebyggande och begränsande av skador så att skador som drabbar verksamhetskritisk utrustning inte är katastrofala. Vindkraftindustrin växer snabbt i Nordamerika, och för vindkraftsintressenter kan konsekvenserna av att inte känna till, försumma eller undervärdera effekterna av sekundära skador på inre utrustning vara förödande.Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »