Meningsfull garanti

Warranty
Många företagsägare som drabbas av en egendomsskada tänker inte på när de kontaktar sin försäkringsgivare eller riskhanterare att de utöver de tillgängliga alternativen för fullskalig renovering av utrustningen kan välja att återställa utrustningen till sitt ursprungliga tillstånd genom vetenskaplig återställning. Det senare alternativet kan leda till att tidigare garantier återställs eller en ny garanti skapas.

Företag som renoverar professionell utrustning tillhandahåller garantier, förutom de som tillhandahålls av OEM-tillverkare som återställer utrustningen efter saneringsprocessen. Som en del av AREPAs omfattande nyckelfärdiga renoveringslösning kan vi erbjuda en funktionsgaranti för en period om ett år eller längre. Beroende på industri och typ av utrustning som påverkas kan garantin skräddarsys för att inkludera ett förebyggande underhållsprogram som överensstämmer med OEM:ens rekommenderade förebyggande underhållsschema.


Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »