Sanering

Decontamination Web
En typisk brand medför att över 1 000 giftiga och frätande gaser bildas.

Efter brand och vattenskada kan de kemikalier som påförts på utrustningen negativt påverka elektriska, elektroniska och mekaniska komponenter och utrustning. Effekterna av kemisk kontaminering kan variera kraftigt beroende på vilken typ av närvarande kemiskt eller förorenat ämne som föreligger, mängd och koncentration av respektive kontaminering, miljöförhållanden som är aktuella vid skadeplatsen, utrustningstyp samt material som använts vid tillverkningen av utrustningen.

Återställning av säkerhetsnivån för din utrustning

AREPAs tekniker är specialiserade på att effektivt återställa verksamhetskritisk utrustning i produktion så snart som möjligt efter en skada. Eftersom varje uppdrag är olika och ingen enskild utrustningsdel reagerar på samma sätt vid brand och vattenföroreningar, arbetar vårt team med alla intressenter för att utveckla en anpassad återställningsplan så att verksamheten kan återupptas snabbt och kostnadseffektivt.  Vi återställer säkerheten för verksamheten.

AREPA kan sanera utrustning efter skador som:

  • Kemiska skador
  • Korrosion
  • Föroreningar
  • Damm- och pulverskador
  • Brand och sot
  • Fysisk påverkan
  • Vattenskador

Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »