Sanering

Decontamination Web
En typisk brand medför att över 1 000 giftiga och frätande gaser bildas.

Efter brand och vattenskada kan de kemikalier som påförts på utrustningen negativt påverka elektriska, elektroniska och mekaniska komponenter och utrustning. Effekterna av kemisk kontaminering kan variera kraftigt beroende på vilken typ av närvarande kemiskt eller förorenat ämne som föreligger, mängd och koncentration av respektive kontaminering, miljöförhållanden som är aktuella vid skadeplatsen, utrustningstyp samt material som använts vid tillverkningen av utrustningen.

 

Behöver du akut hjälp med dekontaminering av utrustning? Ring oss idag.

 

Återställning av säkerhetsnivån för din utrustning

AREPAs tekniker är specialiserade på att effektivt återställa verksamhetskritisk utrustning i produktion så snart som möjligt efter en skada. Eftersom varje uppdrag är olika och ingen enskild utrustningsdel reagerar på samma sätt vid brand och vattenföroreningar, arbetar vårt team med alla intressenter för att utveckla en anpassad återställningsplan så att verksamheten kan återupptas snabbt och kostnadseffektivt.  Vi återställer säkerheten för verksamheten.

AREPA kan sanera utrustning efter skador som:


VAD VI GÖR

AREPA är ett av världens ledande företag inom skadeutvärdering och renovering av utrustning. Vi har genomfört projekt i mer än 60 länder över hela världen och våra representanter är alltid tillgängliga dygnet runt för att minimera tidsförluster och säkerställa kontinuitet i verksamheten.

Kort sagt anlitar AREPA några av världens mest erkända industrispecialister för att renovera teknisk utrustning som utsatts för brand och korrosion, översvämningar, extrema väderförhållanden, salt och mögel, oljeläckage, fysisk påverkan samt även damm och sot. Vi erbjuder några viktiga lösningar:


 

DÄR ÄR VI VERKSAMMA

AREPAs varumärkesavtryck grundades i Silkeborg, Danmark för snart 40 år sedan, med verksamhet i Nederländerna, Sverige och Storbritannien. AREPAs europeiska verksamhet, som 2017 förvärvades av Envista Forensics, den globalt ledande leverantören av forensiska konsulttjänster, slogs samman med Envistas välkända renoveringsavdelning, TekPro Global i Nordamerika. Sammantaget har AREPA ett av de största och mest erfarna teamen av renoveringsspecialister inom industrin.


 
"Det har varit en stor upplevelse och ett nöje att arbeta med AREPA-teamet. De aktiviteter som AREPA genomförde hjälpte Hondas motorfabrik att snabbt återuppta en normal produktionsmiljö och återgå till planen. Jag skulle rekommendera dem till varje företag som kräver någon form av återställningslösning."
Andrew Silver, Engine Plant Manager, Honda

Senaste nyheterna

Läs mer »