Skolor

Schools Web
Akademiska institutioner och offentliga organ påverkas av osäkerhet och andra utmaningar varje dag.

Riskhanterare och tjänstemän som ansvarar för verksamheten vid högskolor, skolor och universitet har två tuffa roller: arbete för att förhindra finansiell risk före en katastrof, och att samtidigt begränsa den ekonomiska exponeringen som följer efter en katastrof.

Förutom de ekonomiska konsekvenserna är effekterna av inställda lektioner för studenterna väl utforskade och dokumenterade. Utbildare vill ha och behöver få sina elever tillbaka i undervisningen så snabbt, säkert och enkelt som möjligt. Och den kursplanen kan vara helt beroende av fungerande teknik och utrustning, för att inte tala om de byggnader och anläggningar som inryms i campusområdet.

Utrustning vi återställer

AREPAs ingenjörer och tekniker har erfarenhet av att tillhandahålla tekniska återställningstjänster för skolans riskspecialister, samt försäkringsbolag och jurister som betjänar dem. Utrustning som kan påverkas kan innefatta:

  • Verksamhetskritisk utrustning
  • Byggnader och anläggningar
  • Datanätverk och datacenter
  • Vetenskaplig laboratorieutrustning
  • Elektrisk utrustning, brytare och mikrokontroller som finns i tekniska och/eller robotlaboratorier

Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »