Sjöfart och offshore

Marine And Offshore Web

AREPAs projekt spänner över hela världen. Våra experter har blivit inbjudna att hjälpa till i marina fall av alla storlekar, från små fartyg till några av de största i världen.

Arbete på projekt inom marin- och offshoreindustrin kräver särskild kunskap, kompetens och expertis. Återställning efter brand- och vattenskador ombord på båtar och fartyg kan kräva professionell konsultation och lösningar för att noggrant rengöra och återställa skadade material. Våra marina experter har utfört många återställningsinsatser efter katastrofer, översvämning, brand, räddning, bevarande, teknisk återställning och tillståndsbaserade underhållsskador.

AREPA har nödteam tillgängliga dygnet runt i Danmark, Sverige, Storbritannien och Nederländerna och på många andra platser. Våra team är redo och tillgängliga för att fastslå omfattning, nivå och inverkan av kontamineringar. Inom ett par timmar kommer teamet att ge en översikt över konsekvenserna av kontamineringen och upprätta en handlingsplan för att återställa fartyget till sitt tillstånd före skadan.

Återställning efter brand ombord

Ombordbränder släcks vanligtvis mycket snabbt tack vare den höga klassificeringen av fartygens rikligt förekommande brandlarm och brandsläckningsapparater. Det betyder att primärskador ofta är relativt begränsade, medan sekundärskador som härrör från sot, salt och klorider ofta är mycket mer omfattande, med påföljd av ökad risk för korrosion, kortslutningar och ljusbågsblixtar.

Återställningstjänster onshore och offshore

AREPA har kapacitet och kompetens för att erbjuda helhetslösningar och projektledning efter brand oberoende av omfattning och efter vattenskada.

Vi erbjuder ett antal tjänster inklusive:

  • Termografisk inspektion
  • Bedömning av föroreningsgrad
  • HPCL-testning
  • Kontroll och bedömning av korrosionsskador
  • Teknisk återställning av maskiner och elektronik
  • Rengöring och återcertifiering av generator

Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »