Sjöfart och offshore

Marine And Offshore Web

Återställning efter brand ombord

Ombordbränder släcks vanligtvis mycket snabbt tack vare den höga klassificeringen av fartygens rikligt förekommande brandlarm och brandsläckningsapparater. Det betyder att primärskador ofta är relativt begränsade, medan sekundärskador som härrör från sot, salt och klorider ofta är mycket mer omfattande, med påföljd av ökad risk för korrosion, kortslutningar och ljusbågsblixtar.

 

Återställningstjänster onshore och offshore

AREPA har kapacitet och kompetens för att erbjuda helhetslösningar och projektledning efter brand oberoende av omfattning och efter vattenskada.

Vi erbjuder ett antal tjänster inklusive:

 

AREPAs projekt spänner över hela världen. Våra experter har blivit inbjudna att hjälpa till i marina fall av alla storlekar, från små fartyg till några av de största i världen

Arbete på projekt inom marin- och offshoreindustrin kräver särskild kunskap, kompetens och expertis. Återställning efter brand- och vattenskador ombord på båtar och fartyg kan kräva professionell konsultation och lösningar för att noggrant rengöra och återställa skadade material. Våra marina experter har utfört många återställningsinsatser efter katastrofer, översvämning, brand, räddning, bevarande, teknisk återställning och tillståndsbaserade underhållsskador.

AREPA har nödteam tillgängliga dygnet runt i Danmark, Sverige, Nederländerna, Nordamerika och på många andra platser. Våra team är redo och tillgängliga för att fastslå omfattning, nivå och inverkan av kontamineringar. Inom ett par timmar kommer teamet att ge en översikt över konsekvenserna av kontamineringen och upprätta en handlingsplan för att återställa fartyget till sitt tillstånd före skadan.


VAD VI GÖR

AREPA är ett av världens ledande företag inom skadeutvärdering och renovering av utrustning. Vi har genomfört projekt i mer än 60 länder över hela världen och våra representanter är alltid tillgängliga dygnet runt för att minimera tidsförluster och säkerställa kontinuitet i verksamheten.

Kort sagt anlitar AREPA några av världens mest erkända industrispecialister för att renovera teknisk utrustning som utsatts för brand och korrosion, översvämningar, extrema väderförhållanden, salt och mögel, oljeläckage, fysisk påverkan samt även damm och sot. Vi erbjuder några viktiga lösningar:


 

DÄR ÄR VI VERKSAMMA

AREPAs varumärkesavtryck grundades i Silkeborg, Danmark för snart 40 år sedan, med verksamhet i Nederländerna, Sverige och Storbritannien. AREPAs europeiska verksamhet, som 2017 förvärvades av Envista Forensics, den globalt ledande leverantören av forensiska konsulttjänster, slogs samman med Envistas välkända renoveringsavdelning, TekPro Global i Nordamerika. Sammantaget har AREPA ett av de största och mest erfarna teamen av renoveringsspecialister inom industrin.


 
"Det har varit en stor upplevelse och ett nöje att arbeta med AREPA-teamet. De aktiviteter som AREPA genomförde hjälpte Hondas motorfabrik att snabbt återuppta en normal produktionsmiljö och återgå till planen. Jag skulle rekommendera dem till varje företag som kräver någon form av återställningslösning."
Andrew Silver, Engine Plant Manager, Honda

Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »