Kemiska skador

Chemical Damage After A Fire
Förekomsten av klorider efter en brand är en vanlig orsak till kontaminering.

Vanliga byggnadsmaterial som PVC vet vi reagerar på liknande sätt när de utsätts för eld, men när nya byggnads- och tillverkningsmaterial införs medför de nya risker för kemisk kontaminering.

Antingen de släpps ut direkt, genom en oavsiktlig kemisk reaktion eller genom förbränning, reagerar nya byggnadsmaterial annorlunda på kemikalier som svavel, ammoniak, salpetersyra och saltsyra. AREPA har stor erfarenhet av att hjälpa kunder avgöra typer och nivåer av kemisk kontaminering på verksamhetskritisk utrustning efter bränder. Med vår HPLC-enhet (högupplösande vätskekromatografi) kan vi tala om exakt vilka föroreningar som finns, hur stor kemikalieskadan är och ge alternativ för rekonditionering och bevarande.


Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »