Vattenskador

Commercial Water Damage Restoration
Vattenskador på utrustning är mycket vanliga, men kan också vara mycket komplicerade att mildra såvida inte lämpliga åtgärder vidtas

Snabb respons på att stabilisera elektrisk utrustning korrekt efter att den har blivit utsatt för vatten bör vara högsta prioritet för alla intressenter. Det är självklart viktigt att notera att vatten är ledande, och initiala bedömningar bör syfta till att mäta den aktuella ledningsförmågan. Detta görs för att bestämma möjlig omfattning av korrosion och kontamineringar.

Vattnets förmåga att leda ström indikerar förekomst av koncentrerade lösta salter, ofta benämnt galvanisk korrosion. När vattnet torkar, kommer salterna att kristallisera och påskynda korrosionsprocessen, eftersom de drar till sig fukt till ytan. När fukt trängt in i förbindelsen mellan två olika metaller kan en spänning uppstå.

Vattnets ledningsförmåga kan också hänföras till risken för elektrolytisk korrosion. Exempelvis sker elektrolytisk korrosion runt backup-batterierna på kretskort om vatten kan leda en elektrisk ström mellan polerna på batterierna. Ledningsförmåga indikerar också risken för kortslutning i kretskort och elektriska system.


VAD VI GÖR

AREPA är ett av världens ledande företag inom skadeutvärdering och renovering av utrustning. Vi har genomfört projekt i mer än 60 länder över hela världen och våra representanter är alltid tillgängliga dygnet runt för att minimera tidsförluster och säkerställa kontinuitet i verksamheten.

Kort sagt anlitar AREPA några av världens mest erkända industrispecialister för att renovera teknisk utrustning som utsatts för brand och korrosion, översvämningar, extrema väderförhållanden, salt och mögel, oljeläckage, fysisk påverkan samt även damm och sot. Vi erbjuder några viktiga lösningar:


 

DÄR ÄR VI VERKSAMMA

AREPAs varumärkesavtryck grundades i Silkeborg, Danmark för snart 40 år sedan, med verksamhet i Nederländerna, Sverige och Storbritannien. AREPAs europeiska verksamhet, som 2017 förvärvades av Envista Forensics, den globalt ledande leverantören av forensiska konsulttjänster, slogs samman med Envistas välkända renoveringsavdelning, TekPro Global i Nordamerika. Sammantaget har AREPA ett av de största och mest erfarna teamen av renoveringsspecialister inom industrin.


 
"Det har varit en stor upplevelse och ett nöje att arbeta med AREPA-teamet. De aktiviteter som AREPA genomförde hjälpte Hondas motorfabrik att snabbt återuppta en normal produktionsmiljö och återgå till planen. Jag skulle rekommendera dem till varje företag som kräver någon form av återställningslösning."
Andrew Silver, Engine Plant Manager, Honda

Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »