Vattenskador

Commercial Water Damage Restoration
Vattenskador på utrustning är mycket vanliga, men kan också vara mycket komplicerade att mildra såvida inte lämpliga åtgärder vidtas

Snabb respons på att stabilisera elektrisk utrustning korrekt efter att den har blivit utsatt för vatten bör vara högsta prioritet för alla intressenter. Det är självklart viktigt att notera att vatten är ledande, och initiala bedömningar bör syfta till att mäta den aktuella ledningsförmågan. Detta görs för att bestämma möjlig omfattning av korrosion och kontamineringar.

Vattnets förmåga att leda ström indikerar förekomst av koncentrerade lösta salter, ofta benämnt galvanisk korrosion. När vattnet torkar, kommer salterna att kristallisera och påskynda korrosionsprocessen, eftersom de drar till sig fukt till ytan. När fukt trängt in i förbindelsen mellan två olika metaller kan en spänning uppstå.

Vattnets ledningsförmåga kan också hänföras till risken för elektrolytisk korrosion. Exempelvis sker elektrolytisk korrosion runt backup-batterierna på kretskort om vatten kan leda en elektrisk ström mellan polerna på batterierna. Ledningsförmåga indikerar också risken för kortslutning i kretskort och elektriska system.


Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »