Reaktion vid nödfall

Emergency Response Web
Efter inträffade egendomsskador på verksamhetskritisk utrustning kan ett par timmars driftavbrott leda till att många dagar förlorats – eller vunnits.

Genom att svara snabbt och effektivt kan många katastrofala utrustningsskador framgångsrikt mildras och verksamheten kan återupptas, medan bara några timmars väntan kan göra återställningsarbetet svårare eller omöjligt.

Tiden är av avgörande betydelse när det gäller att renovera teknisk utrustning och hastigheten är väsentlig i alla stadier av skadeförloppet. AREPA levererar industriledande professionell respons när katastrofala skador inträffar. Och eftersom skador inte alltid uppstår under "öppettider", erbjuder vi 24-timmars service från alla våra globala servicecenter.  Som bland de första som kommer fram till en skadeplats är AREPAs projektledare engagerade i att tillämpa bästa praxis för bevarande och stabilisering av utrustning så att ytterligare skador på utrustning minimeras, eftersom beslut fattas av intressenter angående renovering. Som en del av varje projekt vi besvarar tillhandahåller AREPAs projektledare nödvändiga kontamineringsanalyser och initiala skaderapporter så att försäkringstagare, försäkringsgivare och andra berörda parter fullt ut förstår omfattningen av skadorna och tillgängliga återställningsalternativ. Läs mer om hur våra team bistår med att tillhandahålla:


Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »