Kloridanalys

PE Punten online halen met webinars van AREPA

Kloridanalys innebär provtagning och test av förekomst av kloridjoner orsakad av kontamineringar. Dessa bedömningar är oerhört viktiga eftersom de underlättar kartläggningen av kontamineringar i en fastighet och ge intressenter en realistisk uppfattning om sekundära kontamineringsskador efter en brand.  Så snart AREPA kan anlända till en skadeplats genomför vårt projektledarteam en detaljerad inspektion av platsen och kemiska analyser utförs för att bestämma omfattningen av den resulterande kemiska kontamineringen.  Medan det varierar beroende på typ av utrustning är typiska kontamineringsnivåer som kräver omedelbar åtgärd är runt 6-14 µg Cl-/cm². Vi svarar så snabbt som möjligt och har team tillgängliga dygnet runt. De uppgifter som samlats in under dessa inledande bedömningar utgör grunden för många av återställnings- och riskbedömningsaktiviteterna.


VAD VI GÖR

AREPA är ett av världens ledande företag inom skadeutvärdering och renovering av utrustning. Vi har genomfört projekt i mer än 60 länder över hela världen och våra representanter är alltid tillgängliga dygnet runt för att minimera tidsförluster och säkerställa kontinuitet i verksamheten.

Kort sagt anlitar AREPA några av världens mest erkända industrispecialister för att renovera teknisk utrustning som utsatts för brand och korrosion, översvämningar, extrema väderförhållanden, salt och mögel, oljeläckage, fysisk påverkan samt även damm och sot. Vi erbjuder några viktiga lösningar:


 

DÄR ÄR VI VERKSAMMA

AREPAs varumärkesavtryck grundades i Silkeborg, Danmark för snart 40 år sedan, med verksamhet i Nederländerna, Sverige och Storbritannien. AREPAs europeiska verksamhet, som 2017 förvärvades av Envista Forensics, den globalt ledande leverantören av forensiska konsulttjänster, slogs samman med Envistas välkända renoveringsavdelning, TekPro Global i Nordamerika. Sammantaget har AREPA ett av de största och mest erfarna teamen av renoveringsspecialister inom industrin.


 
"Det har varit en stor upplevelse och ett nöje att arbeta med AREPA-teamet. De aktiviteter som AREPA genomförde hjälpte Hondas motorfabrik att snabbt återuppta en normal produktionsmiljö och återgå till planen. Jag skulle rekommendera dem till varje företag som kräver någon form av återställningslösning."
Andrew Silver, Engine Plant Manager, Honda

Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »