Kloridanalys

PE Punten online halen met webinars van AREPA

Kloridanalys innebär provtagning och test av förekomst av kloridjoner orsakad av kontamineringar. Dessa bedömningar är oerhört viktiga eftersom de underlättar kartläggningen av kontamineringar i en fastighet och ge intressenter en realistisk uppfattning om sekundära kontamineringsskador efter en brand.  Så snart AREPA kan anlända till en skadeplats genomför vårt projektledarteam en detaljerad inspektion av platsen och kemiska analyser utförs för att bestämma omfattningen av den resulterande kemiska kontamineringen.  Medan det varierar beroende på typ av utrustning är typiska kontamineringsnivåer som kräver omedelbar åtgärd är runt 6-14 μg Cl-/cm². Vi svarar så snabbt som möjligt och har team tillgängliga dygnet runt. De uppgifter som samlats in under dessa inledande bedömningar utgör grunden för många av återställnings- och riskbedömningsaktiviteterna.


Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »