Bevarande och stabilisering

Preservation
Industriforskning visar att felfrekvenser för elektroniska och elektriska enheter exponerade för sulfater, klorider och andra kontamineringar exponentiellt ökar när kontamineringsnivån ökar.*

Korrekt sanering börjar med snabbt och omsorgsfullt bevarande och stabilisering av utrustningen.

 

Varför är det så viktigt att bevara utrustning?

Tiden är av avgörande betydelse när det gäller att bevara och stabilisera utrustning. Minuter och timmar kan vara avgörande för den påverkade utrustningens framtida tillförlitlighet, och noggrann uppmärksamhet måste ägnas åt de unika egenskaperna hos verksamhetskritisk elektronisk och elektrisk utrustning. För alla intressenter av utrustning är det mycket viktigt att vara medveten om effektiva bevarandetekniker och enkla åtgärder, t.ex. att inte kraftmata förorenad utrustning innan den bedömts vara säker att slå på, installera luftavfuktare för att minska fukt och stabilisera miljön, och att applicera metallskyddande preparat som är avsedda att stoppa eller begränsa korrosion.

 

Varför Arepa som din bevarandepartner

AREPA är en industriledare inom vetenskapen om renovering av utrustning och använder toppmoderna tekniker och proprietära kemikalier som utvecklats under de senaste 25 åren för att erbjuda renoveringstjänster med högsta kvalitet. Dessutom har AREPA den största bemanningen på heltid, renoveringstekniker med industrikompetents och använder heltidsexperter med en genomsnittlig anställningstid på över 10 år inom yrkesområdet renovering av utrustningar.

 

Hur vi gör det

Vi har utfört hundratals projekt för bevarande och stabilisering av utrustningar med kunder från Fortune 500-företag, nationella, statliga och lokala myndigheter, stora universitet och offentliga skolor, till tillverkningsföretag, vetenskapliga laboratorier, energibolag och sjukhus. Genom effektiva metoder för bevarande och stabilisering av utrustningar har vi besparat våra kunder miljardtals kronor i ersättningskostnader för utrustning, driftavbrott och intäkter, samtidigt som de kan fokusera på att bevara värdefulla relationer med sina egna kunder.

 

*Hughes Associates, Inc. ”Fire Effects on Electrical and Electronic Equipment” (brandpåverkan på elektrisk och elektronisk utrustning), United States Department of Energy Office of Environmental Management Office of Defense Programs, 1996.


VAD VI GÖR

AREPA är ett av världens ledande företag inom skadeutvärdering och renovering av utrustning. Vi har genomfört projekt i mer än 60 länder över hela världen och våra representanter är alltid tillgängliga dygnet runt för att minimera tidsförluster och säkerställa kontinuitet i verksamheten.

Kort sagt anlitar AREPA några av världens mest erkända industrispecialister för att renovera teknisk utrustning som utsatts för brand och korrosion, översvämningar, extrema väderförhållanden, salt och mögel, oljeläckage, fysisk påverkan samt även damm och sot. Vi erbjuder några viktiga lösningar:


 

DÄR ÄR VI VERKSAMMA

AREPAs varumärkesavtryck grundades i Silkeborg, Danmark för snart 40 år sedan, med verksamhet i Nederländerna, Sverige och Storbritannien. AREPAs europeiska verksamhet, som 2017 förvärvades av Envista Forensics, den globalt ledande leverantören av forensiska konsulttjänster, slogs samman med Envistas välkända renoveringsavdelning, TekPro Global i Nordamerika. Sammantaget har AREPA ett av de största och mest erfarna teamen av renoveringsspecialister inom industrin.


 
"Det har varit en stor upplevelse och ett nöje att arbeta med AREPA-teamet. De aktiviteter som AREPA genomförde hjälpte Hondas motorfabrik att snabbt återuppta en normal produktionsmiljö och återgå till planen. Jag skulle rekommendera dem till varje företag som kräver någon form av återställningslösning."
Andrew Silver, Engine Plant Manager, Honda

Senaste nyheterna

Läs mer »