Bevarande och stabilisering

Preservation
Industriforskning visar att felfrekvenser för elektroniska och elektriska enheter exponerade för sulfater, klorider och andra kontamineringar exponentiellt ökar när kontamineringsnivån ökar.*

Korrekt sanering börjar med snabbt och omsorgsfullt bevarande och stabilisering av utrustningen.

Tiden är av avgörande betydelse när det gäller att bevara och stabilisera utrustning. Minuter och timmar kan vara avgörande för den påverkade utrustningens framtida tillförlitlighet, och noggrann uppmärksamhet måste ägnas åt de unika egenskaperna hos verksamhetskritisk elektronisk och elektrisk utrustning. För alla intressenter av utrustning är det mycket viktigt att vara medveten om effektiva bevarandetekniker och enkla åtgärder, t.ex. att inte kraftmata förorenad utrustning innan den bedömts vara säker att slå på, installera luftavfuktare för att minska fukt och stabilisera miljön, och att applicera metallskyddande preparat som är avsedda att stoppa eller begränsa korrosion.

AREPA är en industriledare inom vetenskapen om renovering av utrustning och använder toppmoderna tekniker och proprietära kemikalier som utvecklats under de senaste 25 åren för att erbjuda renoveringstjänster med högsta kvalitet. Dessutom har AREPA den största bemanningen på heltid, renoveringstekniker med industrikompetents och använder heltidsexperter med en genomsnittlig anställningstid på över 10 år inom yrkesområdet renovering av utrustningar.

Vi har utfört hundratals projekt för bevarande och stabilisering av utrustningar med kunder från Fortune 500-företag, nationella, statliga och lokala myndigheter, stora universitet och offentliga skolor, till tillverkningsföretag, vetenskapliga laboratorier, energibolag och sjukhus. Genom effektiva metoder för bevarande och stabilisering av utrustningar har vi besparat våra kunder miljardtals kronor i ersättningskostnader för utrustning, driftavbrott och intäkter, samtidigt som de kan fokusera på att bevara värdefulla relationer med sina egna kunder.

*Hughes Associates, Inc. ”Fire Effects on Electrical and Electronic Equipment” (brandpåverkan på elektrisk och elektronisk utrustning), United States Department of Energy Office of Environmental Management Office of Defense Programs, 1996.


Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »