Fysisk påverkan

Railway Cargo Accident
Kommersiell utrustning transporteras vanligtvis över land och hav. Enligt USA:s transportdepartement ledde 14,4 procent av lastbilsolyckorna till transportspill. 

Beroende på typ av utrustning och typ av skada kan fysisk påverkan ge varierande effekter.

Det finns ett antal faktorer som AREPAs utrustningsexperter betraktar när man bestämmer möjligheten att minska fysisk påverkan på utrustningen, nämligen:

  • Omfattningen av den fysiska skadan
  • Innehållet som transporteras
  • Transportmiljön, före och efter skadan

Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »