Broschyrer


 

Återställer förtroendet för din utrustning

AREPA är ett av världens mest välrenommerade företag inom skadeanalys, skadekontroll och renovering. Vi är specialiserade på att bedöma, motverka och åtgärda problem som orsakas av korrosion i teknisk och elektronisk utrustning samt i elektriska komponenter.

 

Building a Sustainable Future

Helping companies and people recover after catastrophic property losses is incredibly rewarding. Being able to reduce the impact on the environment by saving technical equipment further motivates our team and generates an immense sense of pride. In the future, we are committed to making sustainability a key part of our strategy so that we are able to support our clients and communities today, tomorrow and for years in the future.

 

Återställningslösningar för vindkraftverk

Varje timme som ett vindkraftverk står stilla innebär betydande förlorad produktivitet och förlorade intäkter. Oavsett om anläggningens driftstopp är en följd av brand, vatten, kemisk kontaminering eller andra miljöfaktorer, har AREPA mer än 35 års erfarenhet av skadeutvärdering, skadekontroll och renovering av vindkraftverk.

 

Förebyggande översyn

Förebyggande översyn eller planerat underhåll är en viktig del av att hantera en anläggning. Ett effektivt underhåll och att ge service till verksamhetskritisk utrustning är nödvändigt för att minimera oplanerade avbrott i verksamheten, öka tillförlitligheten och maximera utrustningens förväntade livslängd.

 

Sjöfart och offshore

Varje timme som ett fartyg eller en offshoreanläggning inte är i drift leder till enorma ekonomiska konsekvenser. Snabba målinriktade åtgärder är därför avgörande – både för att minimera de omedelbara driftsskadorna och för att begränsa följdskador som annars skulle kunna leda till nytt haveri, ännu större driftsskador och dyrare reparationer på längre sikt.

 

Tillverkning

AREPAs ingenjörer har mångårig erfarenhet av att arbeta med reparations- och utbytesleverantörer, samt specialiserade industri- och tillverkningsmaskiner för att hjälpa försäkrade att undvika kostnader och inlärningskurvor förknippade med inköp av ny utrustning.

 

Hälsovård och biovetenskap

AREPA har hanterat skador i medicinsk och laboratorieutrustning sedan vår start. Våra erfarna ingenjörer och fälttekniker, varav många är från det biomedicinska området, har erbjudit vägledning efter inträffade egendomsskador på hundratals sjukhus och andra forskningsanläggninga.

 

Datacenter

I dagens snabba affärsmiljö är det datacenter som håller igång de flesta företag, institutioner och myndigheter. AREPA har framgångsrikt återställt tusentals komponenter i datacenterutrustningar med påföljd att hundratals företag har kunnat återuppta driften snabbt, kostnadseffektivt och med minimal systemintegration.

 

Akademiska institutioner

Akademiska institutioner och offentliga organ påverkas av osäkerhet och andra utmaningar varje dag. AREPAs experter och tekniker har över ett kvarts sekels erfarenhet av att leverera servicetjänster för renovering av utrustning för skolans riskspecialister, och för försäkringsbolag och jurister som betjänar dem.

 

Köks- och livsmedelsutrustning

Skador på kommersiell köks- och livsmedelsbearbetningsutrustning innebär stora utmaningar för försäkringsgivare och försäkringstagare. Hotell, restauranger, nöjesparker, kasinon, flygplatser och sjukhus har alla verksamhetskritisk kommersiell köks- och livsmedelsbearbetningsutrustning som de är beroende av för att kunna leverera tjänster till sina kunder.Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »