Rent labtest

Clean Lab Testing Web
Efter en brand kan stoftpartiklar förväxlas med röksot och silt.

Genomförande av snabb vetenskaplig analys av utrustningen säkerställer att endast de enheter som uppvisar potentiellt skadlig korrosiv kontaminering kommer att saneras och renoveras.

Efter skador på företagets kritiska utrustning och system måste intressenterna kunna förlita sig på ett team av tekniska experter som är engagerade i fullständig renovering och återställning av alla skadade maskiner. För att säkerställa fullständig återställning av den skadade utrustningen är det extremt viktigt, att alla delar genomgår en detaljerad vetenskaplig analys för att skapa förståelse för vilken utrustning som påverkats av kontaminering, vilka delar som kan ha sparats, de övergripande kontamineringsnivåerna, samt alla industri- och företagsspecifika renhetsstandarder som kan påverka återställningsprocessen.

AREPA utnyttjar certifierade oberoende laboratorier runt om i världen för all kontamineringsanalys och vårt team av engagerade projektledare arbetar med kunderna för att kommunicera resultaten så att nödvändiga åtgärder vidtas för att fortsätta med renovering, reparation och omcertifiering eller i vissa fall där kontamineringarna är påtagliga, för att helt byta ut utrustningen.


Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »