Damm- och pulverskador

Dust
Damm och pulver kan ha överraskande förödande effekter på kritisk elektrisk utrustning och system.

Damm från tillverkningen eller befintligt från de flesta av dagens fabriksanläggningar, betong, gips, trä och andra byggnadsmaterial kan ofta lätt täcka alla horisontella ytor. Lägg till fuktiga förhållanden så kommer damm och pulver nu att täcka de flesta ytorna.  Ventilationssystem som finns i produktionsanläggningen kan förvärra kontamineringen genom att den sprids ut över hela anläggningen. Risken för denna typ av skada reduceras främst genom kylning av elektroniska och elektriska delar. Vid kraftig dammkontaminering kan uppvärmning resultera i brand.

Den vanliga inverkan på strömbärande utrustning och system som utsätts för damm och pulver är elektrisk kortslutning eller skärning, eftersom vissa typer av damm kan leda elektricitet. Sekundära skador kan också vara ett problem. Pulverskador från brandsläckare orsakar ofta sekundära skador när de används för att släcka brand eller för att de används i samband med vandalism. Pulver är en hygroskopisk produkt som drar till sig fuktighet till ytan, vilket kan leda till korrosion av metallytor.

Sekundära skador som orsakas av damm- och pulverskador är en ofta förbisedd orsak till skador på rörliga delar såsom kullager och axlar. Finkornigt damm kan fungera som ett polerpulver och förkorta livslängden på rörliga delar i utrustningen. AREPAs tekniker är experter på att utvärdera utrustning som har utsatts för damm- och pulverskador. Medan varje projekt är unikt kan användandet av våra beprövade tekniker för bevarande och stabilisering av utrustning, vetenskapliga kontamineringsanalyser, samt sakkunniga torr- och våtreningsprocesser avsevärt minska långsiktiga utrustningsskador, driftavbrott och förlorad produktionstid.


Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »