Brand och sot

Brandschade herstel AREPA heeft de expertise
Efter en brandskada kan de kemikalier som påförts på utrustningen negativt påverka elektrisk, elektronisk och mekanisk utrustning.

Effekterna av denna kontaminering, som ibland benämns sekundär skada, kan variera kraftigt beroende på vilken typ av närvarande kemiskt eller förorenat ämne som föreligger, mängd och koncentration av respektive kontaminering, miljöförhållanden som är aktuella vid skadeplatsen samt utrustningstyp och material som använts vid tillverkningen av utrustningen.

Den typ av kontaminering som avsatts på utrustningen är beroende av vilka material som förbränts, typ av vatten som kvarstår och som använts vid brandbekämpningen samt källan till kontamineringen som är involverad i skadan. Kontamineringsnivån varierar beroende på en mängd faktorer såsom:

  • Utrustningens placering i förhållande till ursprungsplatsen och ventilationen
  • Typ av utrustning: Vissa typer av utrustning är mer känsliga för snabb nedbrytning än andra. Som exempel leder system som baseras på integrerade kretsar snabbare till irreparabel skada än mindre känsliga mekaniska enheter
  • Temperatur- och fuktighetsnivåer i den skadade omgivningen.

Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »