Test med vätskekromatograf

HPLC

Bränder resulterar i bildandet av tusentals korrosiva gaser, där varje enskild gas bildar unika typer av kemiska biprodukter. Svavelsyra, salpetersyra, ättiksyra och myrsyra kan bildas när en kombination av gummi, oljor, kemikalier och naturliga ämnen som trä brinner.

Vid utvärdering av utrustning som har varit utsatt för brand är det viktigt att till fullo förstå vilka föroreningar som har påverkat utrustningen och i vilken omfattning. AREPA kan genomföra dessa kritiska analyser i vårt laboratorium med en HPLC-enhet (högupplösande vätskekromatograf).

Baserat på ytprov från utrustningen tillsammans med kemiska resultat som vår HPLC-enhet returnerar, kan vi mäta korrosionsnivåerna och hjälpa kunderna att vidta nödvändiga åtgärder för bevarande, stabilisering och slutgiltigt återställande av utrustningen.


Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »