Test med vätskekromatograf

HPLC

Bränder resulterar i bildandet av tusentals korrosiva gaser, där varje enskild gas bildar unika typer av kemiska biprodukter. Svavelsyra, salpetersyra, ättiksyra och myrsyra kan bildas när en kombination av gummi, oljor, kemikalier och naturliga ämnen som trä brinner.

Vid utvärdering av utrustning som har varit utsatt för brand är det viktigt att till fullo förstå vilka föroreningar som har påverkat utrustningen och i vilken omfattning. AREPA kan genomföra dessa kritiska analyser i vårt laboratorium med en HPLC-enhet (högupplösande vätskekromatograf).

Baserat på ytprov från utrustningen tillsammans med kemiska resultat som vår HPLC-enhet returnerar, kan vi mäta korrosionsnivåerna och hjälpa kunderna att vidta nödvändiga åtgärder för bevarande, stabilisering och slutgiltigt återställande av utrustningen.


VAD VI GÖR

AREPA är ett av världens ledande företag inom skadeutvärdering och renovering av utrustning. Vi har genomfört projekt i mer än 60 länder över hela världen och våra representanter är alltid tillgängliga dygnet runt för att minimera tidsförluster och säkerställa kontinuitet i verksamheten.

Kort sagt anlitar AREPA några av världens mest erkända industrispecialister för att renovera teknisk utrustning som utsatts för brand och korrosion, översvämningar, extrema väderförhållanden, salt och mögel, oljeläckage, fysisk påverkan samt även damm och sot. Vi erbjuder några viktiga lösningar:


 

DÄR ÄR VI VERKSAMMA

AREPAs varumärkesavtryck grundades i Silkeborg, Danmark för snart 40 år sedan, med verksamhet i Nederländerna, Sverige och Storbritannien. AREPAs europeiska verksamhet, som 2017 förvärvades av Envista Forensics, den globalt ledande leverantören av forensiska konsulttjänster, slogs samman med Envistas välkända renoveringsavdelning, TekPro Global i Nordamerika. Sammantaget har AREPA ett av de största och mest erfarna teamen av renoveringsspecialister inom industrin.


 
"Det har varit en stor upplevelse och ett nöje att arbeta med AREPA-teamet. De aktiviteter som AREPA genomförde hjälpte Hondas motorfabrik att snabbt återuppta en normal produktionsmiljö och återgå till planen. Jag skulle rekommendera dem till varje företag som kräver någon form av återställningslösning."
Andrew Silver, Engine Plant Manager, Honda

Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »