Seminarier

Våra seminarier täcker en mängd olika ämnen och leds av en av våra seniora experter. Om du är intresserad av något av ämnena nedan, kontakta oss för mer information.

Bli inte bortblåst: Fel på vindkraftutrustning

Vindkraftverk är mycket dyra och förlitar sig på komplicerade elektriska och mekaniska system för att fungera. De arbetar i tuffa miljöer och utsätts för ständig påverkan av extrem värme och kyla, damm, dimma, blixtnedslag, fukt och andra föroreningar. Med den mängd risker som dessa utrustningsdelar utsätts för i sina enskilda lägen kan allvarliga skador från bränder, ljusbågsblixtar och åsknedslag uppstå som antingen orsakar direkt skada eller sekundär skada – i annat fall kallad kontaminering. I detta seminarium kommer vi att ge en översikt över de vanliga skador som påverkar vindturbingeneratorn och ge strategier och bästa praxis för att maximera produktiviteten.

Kontakta oss »
Skador avseende IT- och telekommunikationsutrustning

Datorer, servrar och vitala telekommunikationssystem är avgörande för allt vi gör. Företag och individer som drabbas av skador eller förluster avseende verksamhetskritisk IT- och telekommunikationsutrustning kan drabbas av katastrofala verksamhetsavbrott, förlorade eller minskade intäkter. I den här kursen kommer vi att gå igenom några vanliga scenarier som påverkar IT- och telekommunikationsutrustning, t.ex. brand eller översvämning, samt ge deltagarna bästa metoder för att utvärdera och mildra skador genom att införa tekniker för renovering av utrustning.

Kontakta oss »
Skadeanspråk för medicinsk utrustning

Medicinsk utrustning är högspecialiserad och extremt kritisk för verksamheter som berör intressenter inom hälso- och sjukvården. När medicinsk utrustning är ur funktion ökar avbrott i verksamheten snabbt. I den här kursen diskuterar våra utrustningsexperter bästa praxis för att minska skador på verksamhetskritisk utrustning.

Kontakta oss »
Renovering och återinsättande av kommersiell utrustning

Kursen omfattar grunderna för renovering och återinsättning av utrustning, från vanliga typer av skador som ger goda möjligheter till renovering av utrustning, till strategier och tekniker för att bevara, stabilisera och sanera utrustning.

Kontakta oss »

Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »