Webinarier

Våra webinarier har utvecklats för försäkringskrav och riskhanterare och presenteras av en av våra ledande experter. Dessa webinarier täcker några av dagens mest brännande problem. För deltagande behöver deltagare endast en dator eftersom alla kurser som erbjuds är baserade på IP-telefoni.  
Om du är intresserad av att få fortsatt utbildning vid ditt deltagande i något av våra webinarier, kontakta oss via e-post via webinars@arepa.com.

På Behovet

Sustainability: Will It Affect the Insurance Industry?
Sustainability affects companies’ strategies, operations, and customer approaches, and changes how they handle projects and products. This course will educate claims professionals about how sustainability initiatives affect the insurance and claims industry. The material will cover the definition of sustainability, environmental, social, and governance (ESG) criteria, the tools to use when working with a sustainability approach, and what life cycle assessment means. The presenters will also give an overview of what sustainability means for the insurance industry, how claims management and decision making can be done more sustainably, and to what extent it will influence the ways losses and claims are being handled now and in the future.

Kolla nu »
Omedelbara åtgärder att vidta för att bevara teknisk utrustning efter en skadeincident
När katastrofen inträffar kan det ibland ta dagar eller veckor innan experter på restaurering av utrustning kan komma på plats. Det är viktigt att veta att det finns omedelbara åtgärder att vidta för att bevara utrustningen under tiden. Presentatörerna kommer att diskutera de olika åtgärderna, hur och när de ska genomföras, och vem skadedrabbad ska ringa för att få igång restaureringsinsatser. Fallstudier kommer att presenteras för att visa hur omedelbara åtgärder kan bevara utrustning tills restaureringsexperter kan komma på plats.

Kolla nu »
Återställning av utrustning – är det rimligt att förvänta sig tillstånd före skadan?
En skadeincident inträffar och den skadedrabbade verksamheten väljer att restaurera utrustningen för att snabbt komma igång igen. Men vad kan de faktiskt förvänta sig? Kan de förvänta sig att deras utrustning ska återställas till samma tillstånd som före skadan? Eller borde de förvänta sig att deras utrustning bara ska fungera på en tillräcklig nivå för att få jobbet gjort? Våra presentatörer kommer att förklara grunderna i att återställa teknisk utrustning för att tydliggöra för vad som kan förväntas när den är klar. De kommer att diskutera och förklara de standarder som restaureringsprocessen följer, samt de vetenskapliga metoder som påvisar att restaureringen varit framgångsrik.

Kolla nu »
Teknisk skadesanering – det finns ingen universallösning
Efter en skadeincident kan en skadedrabbad verksamhet välja teknisk skadesanering av utrustning istället för utbyte till ny av olika skäl, till exempel för att minska kostnader och stilleståndstid. Men teknisk skadesanering av utrustning är inte en universallösning. Detta webbinarium diskuterar de olika saneringsprocesserna för teknisk utrustning och vilken metod som kan vara bäst för varje typ av skada. Presentatörerna kommer att beskriva hur vetenskapliga metoder används för att påvisa att saneringen lyckades. Presentatörerna kommer också att beröra ämnen såsom korrosion och presentera fallstudier för att visa olika saneringsmetoder.

Kolla nu »
Hur tid påverkar skadans omfattning
Incidenter inträffar, och när de gör det, resulterar det ofta i fullständigt kaos när alla inblandade försöker mildra skadan. Många gånger är specialister för utrustningsåterställning långt ned på listan över vilka som ska kontaktas. Men när utrustningens värde överstiger själva byggnaden finns det ingen tid att slösa bort. Restaureringsexperter kallas ibland in så sent att den berörda utrustningen förstörs under tiden. I detta webbinarium visar vi på vikten av att skadereglerare, juridiska ombud och försäkringbolag känner till grunderna för restaurering av utrustning, för att kunna undvika onödiga utrustningsskador och minimera stillestånd. Våra presentatörer kommer att samtala kring vem man bör ringa och när, samt ge råd om hur man effektivt kan upprätta en beredskapsplan för att undvika förseningar med att driftsätta utrustningen.

Kolla nu »
COVID desinfektionskemikalier vid foggning – kan de påverka er tekniska utrustning?
COVID-pandemin resulterade i att många företag erbjuder desinfektionstjänster med foggning. Vilken effekt hade detta på teknisk utrustning? Detta webbinarium informerar om permanenta skador som desinfektion med hjälp av foggning kan ha på teknisk och/eller elektronisk utrustning. Vi samtalar kring hur teknisk skadesanering kan vara en lönsam lösning för att mildra uppkomna skador. Restaurerings-tekniker kommer att diskuteras och vi presenterar en fallstudie.

Kolla nu »
Katastrofberedskap och nödutryckning: Hur ni bevarar och stabiliserar er utrustning
Syftet med denna kurs är att utbilda deltagarna i hur viktigt det är att ha katastrofberedskap och nödutryckningsplan på plats, samt att diskutera ”best practice” för hur man tar fram och använder sådana metoder. Våra experter kommer också att förklara hur man avgör vilken utrustning som är kontaminerad gentemot vilken utrustning som inte är kontaminerad, samt visa de korrekta åtgärder som omedelbart behöver tas för att bevara utrustning på bästa sätt.

Kolla nu »
Teknisk återställning i sjukvårdsindustrin
Skadad sjukvårdsutrustning är en utmaning utöver det vanliga. Med sin avancerade teknik är denna typ av utrustning ofta extremt kostsam. När en skada inträffar på grund av fel, brand, översvämning eller annan incident, är det nödvändigt att få igång dessa maskiner så fort som möjligt. Denna kurs kommer att beröra hur sjukvårdsutrustning kan bli återanvänd i det skick den var innan skadan inträffade. I tillägg till detta samtalar vi om hur man återinför garantier med tillverkaren (OEM). Fallstudier kommer att demonstrera framgångsrika återställningar av sjukvårdsutrustning. Detta är en sampresentation med Envista Forensics expert, Mark Ewing.

Kolla nu »
Återställning av vattenskadad utrustning – det är inte omöjligt
Syftet med den här kursen är att utbilda skadereglerare, jurister och ledare inom försäkringsbranschen inom det grundläggande med att återanvända kommersiell utrustning efter en vattenskada. Vi går igenom det grundläggande kring återställning av utrustning, för att öppna upp för diskussion om att mildra skador på utrustning och minimera företagets stillestånd efter en vattenskada. Vi kommer att presentera fallstudier på framgångsrika återställningar efter en vattenskada. Detta webbinarium kommer att visa hur man undersöker skadeanmälan relaterad till kommersiell utrustning efter en vattenskada, samt de tillgängliga valmöjligheter som finns för att återställa utrustning till ursprungligt skick.

Kolla nu »
Den nya frontlinjen: Utrustningsrenovering och den nordamerikanska vindkraftindustrin
The purpose of this course is to educate adjusters, insurance management, owners, and Original Equipment Manufacturers (OEM’s) on wind turbine equipment reinstatement following thermal incidents, impacts from soot, dust, leakage of oil and cooling liquid. Our experts will discuss the various types of incidents related to wind turbine damage as well as go over the decontamination process. This webinar will also detail how to effectively establish a contingency plan tailored to your equipment.

Kolla nu »
Teknisk renovering i komplexa miljöer
Lär dig grunderna för renovering av utrustning baserat på grundprincipen för att minska skador på utrustningen och minimera avbrott i verksamheten. Lyssna på verkliga fallstudier som beskriver hur utrustning försämras och lär dig hur man hanterar fordringar relaterade till kommersiell utrustning i komplexa miljöer och de tillgängliga alternativen för att återställa till ett läge före skadan.

Kolla nu »
Lösning vid garantihinder
Vissa leverantörer eller tillverkare vägrar att uppfylla serviceavtal och garantier efter en skada, vilket kan leda till betydande överbetalning av fordringar. Många gånger byts utrustning ut när den kunde ha renoverats eller reparerats. Lär dig förhandlingsstrategier och vetenskapliga metoder för att övervinna garantihindren.

Kolla nu »
Risker kontra vinster vid renovering av utrustning
Syftet med kursen är att utbilda skadereglerare, advokater och försäkringsansvariga om grundprinciperna för återställande av kommersiell utrustning efter en katastrof. Grunderna för renovering av utrustning gås igenom som diskussionsunderlag för att mildra utrustningskador och minimera verksamhetsavbrott. Utrustning som försämras på grund av olika skador tas upp och en fallstudie presenteras. Detta seminarium beskriver hur man utreder fordringar relaterade till skador på kommersiell utrustning och de tillgängliga alternativen för att återställa till tillståndet före skadan.

Kolla nu »

Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »

Senaste nyheterna

Läs mer »