Jesse van Leersum and Aschwin Falck discuss preventive reconditioning in latest issue of Schade Magazine

Jesse And Aschwin

In the latest issue of Schade Magazine, Jesse van Leersum and Aschwin Falck discuss AREPA’s preventive reconditioning service as well as the leadership changes within AREPA Netherlands.

Click here to read the article.


Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »