Korrosion eller rost – Vad är skillnaden?


Categories: Korrosion , Sanering, Tillverkning, Datacenter, Vindkraftverk och förnybar energi, Sjöfart och offshore, Hälsovård, Skolor
 

Corrosie soorten

Benämningarna korrosion och rost används ofta omväxlande. Medan korrosion och rost båda är resultat av oxidation (när ett ämne reagerar med syre), så finns det skillnader mellan dessa två reaktioner.

Korrosion drabbar en mängd olika material, medan rost endast drabbar järn och legeringar av järn, såsom stål.

Därför är rost en form av korrosion, även om den specifikt hänvisar till oxidation av metaller som innehåller järn.

Diagrammet nedan beskriver ytterligare skillnader mellan korrosion och rost.

KORROSION eller ROST

KORROSION

ROST

Korrosion inkluderar rost.

Rost är en sorts korrosion.

Korrosion är den process genom vilken vissa material, metaller och icke-metaller, reduceras till följd av oxidation.

Rostbildning är en oxidation av järn vid förekomst av luft och fukt.

Korrosion kan inträffa på material som keramik eller polymerer.

Rostbildning kan inträffa på ytor av järn och dess legeringar.

Korrosion kräver att ytan utsätts för luft eller kemikalier.

Rostbildning kräver att ytan utsätts för både luft och fukt.

Beroende på material kan korrosion uppstå i olika färger som blått och grönt.

Rost har en orange-brun färg.

 

För mer information om korrosion och rost, se våran sammanställning, Corrosion – Effects on Metals & Electronic Equipment, Processes & Prevention. Du kan även anmäla dig till vårat kommande webbinarium om korrosion här.

 


Av: Amir Rubin

Amir Rubin är elingenjör med 18 års erfarenhet av att utföra skadebedömning av högteknologisk elektrisk, elektronisk och mekanisk utrustning som utsatts för brand, vatten eller annan förorening. Som senior teknikkonsult inom Envista Forensics i över 10 år, genomförde Amir Rubin hundratals noggranna och djupgående inspektioner av utrustning för att fastställa omfattningen av skador, reparation/återställning och möjliga kostnadseffektiva lösningar för att minimera stillestånd. Amir Rubin har tagit fram metoder för korrekt sanering, testning och reparation, vilka innefattar samarbete direkt med skadedrabbad, deras tekniska representanter och tillverkare för att framgångsrikt komma till rätta med skador på utrustning. 
Visa alla »
 
Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »