Sant eller falskt: Fem vanliga missuppfattningar om skador på utrustning


Categories: Vattenskador , Brand och sot , Sanering, Reaktion vid nödfall , Korrosion , Damm- och pulverskador, Kemiska skador
 

Fact Vs Fiction

Efter en omfattande egendomsskada på affärskritisk utrustning, ligger fokus hos både skadereglerare och skadedrabbad på att återställa produktionen så snabbt som möjligt. Men för att göra detta är det viktigt att du förstår alla tillgängliga alternativ. Det finns några vanliga missuppfattningar kring att ersätta utrustning, tillförlitlighet, skador och reparation av förorenad utrustning.

Alla tillverkare dömer ut utrustning som är förorenad av vatten eller brandrök.

Falskt: Att ersätta utrustning som är förorenad av vatten eller rök med ny utrustning kan vara extremt kostsamt. Tillverkarna förstår att förlusten av affärskritisk utrustning kan påverka verksamheten och produktionen katastrofalt. Under årtionden har ledande utrustningstillverkare utfört och godkänt vetenskapligt påvisade tekniska rekonditioneringstekniker efter vatten- eller rökskador. Rekonditioneringsföretag som arbetar med professionell utrustning tillhandahåller garantier, utöver de som tillhandahålls av tillverkare av originalutrustning (OEM), vilka bekräftar utrustningens renhet efter saneringsprocessen.

Kretskort blir skadade om de kommer i kontakt med vatten.

Falskt: De flesta kretskort rengörs med avjoniserat vatten i kombination med rengöringsmedel under tillverkningsprocessen. Efter rengöringen blir många kretskort skyddade med en skyddslack. Specialister på restaurering av professionell utrustning använder samma rengöringsprocess i sin verksamhet när de tar bort föroreningar. Genom att använda samma process som tillverkaren säkerställs att kretskorten uppfyller sin ursprungliga renhetspecifikation, vilken i de flesta fall är betydligt striktare än den nödvändiga renhetsgraden i slutanvändarens anläggning.

Om elektronik inte är direkt påverkad av vatten, så självtorkar den i takt med byggnaden.

Falskt: Elektronik bör torkas i en kontrollerad miljö. Saneringsföretag placerar vanligtvis avfuktare, fläktar och till och med värmare i byggnaden för att kontrollera fukten och torka byggnaden, som sannolikt också har "öppnats och vädrats ut", vilket gör att än mer oönskade föroreningar kan komma in i fastigheten. Om elektronik inte har öppnats eller behandlats med någon typ av medel för att förhindra ytterligare skador kan allt ovanstående orsaka ytterligare skador på utrustningen. Berörd utrustning bör identifieras och kontrolleras grundligt i syfte att förhindra att följdskador uppstår, exempelvis korrosion.

Utrustningens framtida driftsäkerhet minskar efter en skadeincident.

Falskt: Förorenad utrustning som inte är professionellt sanerad, testad, reparerad och kalibrerad kommer absolut att ha ökad risk för följdfel, om den slås på och återförs i produktionen. Professionellt sanerad utrustning kommer att fungera mer tillförlitligt, samt möjligtvis för andra gången sedan den sattes i produktion dessutom uppfylla tillverkarens funktions- och renhetskrav.

Företag kan erbjuda serviceavtal efter sanering även om det inte fanns något serviceavtal innan en rök- eller vattenskada inträffade.

Sant: Det finns flera företag och tjänsteleverantörer som verkar inom ett brett spektrum av branscher, vilka kan erbjuda utrustningsspecifika serviceavtal efter en skadeincident som innefattar rök och vatten. Ja, det är verkligen sant!

Risk eller vinning

Företagare kan ha fler alternativ än de tror. Risk eller vinning, när det gäller att reparera eller byta ut skadad utrustning, kan vara av stor innebörd. För mer information om risk eller vinning när det gäller återställning, se vårt webbinarium. 
Visa alla »
 
Få den hjälp du behöver

Läs mer om vår utrustning restaureringstjänster, underhållstjänster, kontinuitetsråd och mer.

Kontakt »